Męskie Zdrowie

Człowiek zdrowy ma tysiące marzeń, a chory tylko jedno. Czy coś więcej muszę dodawać?